نوشتار

زیباترین تصاویر، ویدیو ها و متن های انگیزشی آموزشی را برایتان فراهم کرده ایم، با ما همراه باشید

دسته بندی : برندینگ


شناخت فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران - بخش آخر- فرصت های سرمایه گذاری

دو بازاری که در بخش قبل معرفی کردیم (سرمایه گذاری پول نقد و اوراق مشارکت) بازار پول بودند که برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت کمتر از یک سال پیشنهاد می شد اما اگر شما به پس انداز خود بیش از یک سال احتیاج نداشتید می توانید وارد بازار سرمایه بشوید.

ادامه نوشتار

شناخت فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران - بخش دوم - مزیت های نسبی ایران و روش های سرمایه گذاری

مقوله ای که مطرح شد: یعنی نفت و گاز و صنایع زیر مجموعه ی آن، معادن و کانی های فلزی وغیر فلزی، کشاورزی، حمل و نقل، توریست و خدمات فنی مهندسی، سایر بخش های اقتصاد ایران مزیت نسبی دارند.

ادامه نوشتار

شناخت فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران - قسمت اول - مزیت های مطلق ایران

برای این که اقتصاد ایران را بشناسیم مثل هر اقتصادی ، باید مزیت های مطلق و مزیت های نسبی آن را پیدا کنیم. برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، اول باید ببینیم مزیت های مطلق اقتصاد ایران و مزیت های نسبی اقتصاد ایران چه چیز هایی هستند.

ادامه نوشتار

صفحات:

12