دوره ها

اولین دوره شخصیت شناسی خود توانای من

اولین دوره شخصیت شناسی خود توانای من

اولین دوره شخصیت شناسی خود توانای من ما در کنارتان هستیم تا با بهره‌گیری ازشیوة MBTI به گنجینة توانمندی و استعداد های پنهان خود دست یابید و با روابط موثر و هدفمند، زندگی و مسیر شغلی خود را متحول سازید.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سمینار یک روزه اعتماد به نفس

سمینار یک روزه اعتماد به نفس

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

صفحات:

1