سمینار یک روزه اعتماد به نفس

سمینار یک روزه اعتماد به نفس


سایر اطلاعات دوره:

تاریخ و زمان برگزاری

  • تاریخ شروع دوره : چهارشنبه ۳۰ آبان ساعت ۱۶
  • تاریخ پایان دوره : چهارشنبه ۳۰ آبان ساعت ۱۶
  • روز های تشکیل کلاس : تک روزه
  • از ساعت : 16
  • تا ساعت : 19
ثبت نام


اشتراک گذاری دوره: