شکست بخشی از زندگی مان است.
5 پسند
    

مسعود صدیق:

یادمان باشد اگر بارها و بارها زمین نمی خوردیم، هیچ وقت راه رفتن را نمی آموختیم.

دیدن همه 1 نظر

۰۵ شهریور۱۳۹۷