کارگاه نوسعه کسب و کار توسط لینکدین
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

کارگاه توسعه کسب و کار با لینکدین به بیان استاد وهاب آقایی  در مدرسه عالی کسب و کار ماهان 

دیدن همه 1 نظر

۱۶ آذر۱۳۹۷