افراد موفق ارزش ایجاد می‌کنند
0 پسند
    

حمید نصیرزاده:

ایده‌های خوب به ندرت در آنچه قبلا ساخته و کار شده، یافت می‌شوند، بیشتر افراد موفق چیز‌های جدیدی یافتند، کاری که هیچ کس دیگری انجام نداده است و سپس در آن استاد شدند. مارک زاکر برگ با استفاده از فیس بوک از این سرمایه استفاده کرد، او نه تنها غول شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کرد، بلکه برای بهبود رضایت مشتری به طور مداوم به ان ارزش‌های جدیدی افزود

۰۶ آبان۱۳۹۹