افراد موفق زود بیدار می‌شوند
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

"بنجامین فرانکلین” اشتباه نکرد ، وقتی گفت ، "زود خوابیدن و زود بلند شدن ، انسان را سالم ، ثروتمند و خردمند می کند ." افراد موفق زود بیدار می شوند.
چقدر زود؟ حداقل سه ساعت قبل از شروع روز کاری ، آنها به جای اینکه دیر از تخت بیرون بیایند و هر روز احساس  کلافه بودن و سردرگمی کنند ، با بیدار شدن به موقع و زودهنگام  زمان کافی  برای مطالعه ، ورزش ، مراقبت از خود و آماده شدن برای شروع  روز کاری را دارند ، صبح ها احساس می کنند که کنترل روز خود را دارند. صبح ها وقت آرام  و مناسبی برای تمرکز ، تعیین اهداف روزانه و اقدام در جهت دستیابی به اهداف خود است.
برای نمونه میتوان از انسان موفقی که آمازون را ساخت نام برد "جف بزوس " زود میخوابید، هشت ساعت می‌خوابید و زود زود هم بیدار می‌شد.

۰۶ آبان۱۳۹۹