بیانیه
5 پسند
    

حمید نصیرزاده: مؤسسة علمی، فرهنگی و هنرى نصیرزاده برای رشد و پیشرفت علمی ، اقتصادی و فرهنگی ایران و نیز آفریدن زندگی شاد و خلاق برای شما عزیزان پایه گذاری شده است . فعالیت موسسة ما از طریق مشاوره ، آموزش و توانمندسازی فردی و اجتماعى در حوزه های مختلف؛ از جمله ؛ شخصیت شناسی، خودشناسی، دیگر شناسی، رفتار شناسی، خلاقیت، کارآفرینی، ایده پردازی، ارائة طرح برای کسب و کار، برند سازی( معماری برند ) ، تبلیغات، بازار یابی ، دیجیتال مارکتینگ، صورت می پذیرد

دیدن همه 2 نظر

۱۴ مرداد۱۳۹۷