اولین دوره شخصیت شناسی خود توانای من
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

اولین دوره شخصیت شناسی «خود توانای من» ما در کنارتان هستیم تا با بهره‌گیری ازشیوة MBTI به گنجینة توانمندی و استعداد های پنهان خود دست یابید و با روابط موثر و هدفمند، زندگی و مسیر شغلی خود را متحول سازید.

دیدن همه 2 نظر

۰۷ شهریور۱۳۹۷