سنتور نوازی استاد حمید نصیرزاده
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

با نوای زیبای سنتور، روح خود را جلا دهید

۱۰ شهریور۱۳۹۷