بی پولی یا پول در آوردن؟
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

به نظر شما بی پولی سخت تره یا پول درآوردن؟ 

نظر خودتون رو کامنت کنین

۱۲ شهریور۱۳۹۷