قانون پارکینسون
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

اگر شما روز خودت را با اهداف والاتر و با الهام تر انجام ندهی روزت با اقدامات سطح پایین، کم الهام و منحرف کننده پر خواهد شد.

دیدن همه 1 نظر

۱۷ شهریور۱۳۹۷