برقراری ارتباط
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

برقراری ارتباط مهارتی است که می‌توانید آن را بیاموزید، مثل دوچرخه سواری یا تایپ است، اگر می‌خواهید روی این موضوع کار کنید، به سرعت می‌توانید کیفیت بیشتر ابعاد زندگی‌تان را بهبود ببخشید

۲۴ شهریور۱۳۹۷