مطالعه
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

:برترى و كمال يك مقصد نيست، بلكه مسيرى است كه خاتمه ندارد.
.
.
.
.
. شاد و پر تلاش زندگی کنید

۰۱ مهر۱۳۹۷