قسمت یک از کتاب دقیقا چه بگویید تا حرفتان را گوش کنند
3 پسند
    

حمید نصیرزاده: قسمت یک از کتاب : دقیقا چه بگویید تا حرفتان را گوش کنند
نوشته ی فیل جونز
مترجم محمد مهدی ربانی
.
.
.
. شاد و پر تلاش زندگی کنید

۱۶ مهر۹۷