دورهمی لینکدینی ها
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

دورهمی چهارم لینکدینی ها ۲۸ آبان با حضور بیش از صد نفر 
سایه مهرتان پایدار، گلستان وجودتان بهاری

۱۷ آذر۱۳۹۷