چهارمین دورهمی لینکدینی ها
2 پسند
    

حمید نصیرزاده: من، خودم، به تنهایی، ارزشمندم، مسحور کننده‌ام، ماهرم، جذابم، خارق‌العاده‌ام، شگفت‌انگیزم، جالبم‌، درجه یکم، موفقم، توانمندم، هوشمندم، اعجاب انگیزم، اما، ما، کنارهم،ارزشمندتریم،اعجاب‌انگیزتریم، هوشمندتریم، توانمندتریم،ماهرتریم،موفق‌تریم، شگفت‌انگیز تریم، جالب‌تریم، درجه یک تریم، جذاب‌تریم،خارق‌العاده‌تریم، اعجاب‌انگیز تریم، ما موفق تریم

دیدن همه 1 نظر

20 آذر1397