حمید متواضع
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

باز افتخار این را پیدا کردم که در محضر گرامی استاد فرهیخته و نازنین جناب آقای حمید متواضع که در زمره ی انسان های فرهیخته و هنری نام آشنا هستند حاضر شوم و از وجودشان انرژی بگیرم و برای داشتن چنین دوستی ارزشمند افتخار می کنم و به خود می بالم .
باشد که زندگی را قدر بدانیم و از هر دقیقه ی آن چون دم آخر  غنیمت شماریم و سپاس گزار باشیم ایمان دارم که مهربانی پایدار است و من جزئی از آنم
۲۸ اسفند ۹۷

۲۸ اسفند۱۳۹۷