اگر می خواهید میوه ها را تغییر دهید ، ابتدا ریشه ها را تغییر دهید
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

این ممکن است در ابتدا چندان منطقی نباشد ، اما یک درخت را در یک باغ میوه تصور کنید. هر نوع میوه ای نتیجه می دهد. این درختی که شما تصور می کنید نشان دهنده زندگی شماست. در زندگی ، همه اقدامات ما سرانجام به نوعی به نتیجه می رسند. به عبارت دیگر ، درخت شما روزی میوه می دهد. اما چه نوع میوه ای؟ آیا آبدار ، ترد و شیرین خواهد بود؟ یا ثمرات کار شما ناامید کننده و تلخ خواهد بود؟  

همه ما میوه آبدار و شیرین را دوست داریم، همچنین نتایج موفقیت آمیز را. پس اگر می خواهید درختی میوه بهتر و بیشتر تولید کند ، چه کاری انجام می دهید؟ شما به ریشه ها بر می گردید. 

شما نمی توانید میوه ای را که قبلاً تولید شده است، تغییر دهید ، اما می توانید میوه فرداها را شیرین تر کنید. اگر شما ریشه هایی را که در زیر زمین پنهان شده اند پرورش دهید ، می دانید که در نهایت ، تلاش شما بر کل گیاه تأثیر می گذارد. زندگی نیزبه همین گونه است. اگر به نتیجه دلخواه خود نرسیدید ، دقت کنید که روی مسئله واقعی تمرکز کنید ، نه نتیجه نهایی. به جای تغییر امور قابل مشاهده ، روی موارد نامرئی تمرکز کنید.

حمید نصیرزاده

23/07/1399

 

۲۳ مهر۱۳۹۹