از کُنج "راحتی" بیرون بیایید
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

از کُنج "راحتی" بیرون بیایید
"راحتی" جایی است که همین حالا در آن هستید. اگر می‌خواهید در زندگی به سطح جدیدی بروید، باید از کُنج راحتی بیرون بیایید و تمرین کنید تا کار‌هایی را انجام دهید که راحت نیستند. اغلب مردم مایل نیستند به ناراحتی بیفتند و راحت بودن بزرگ‌ترین اولویت‌شان در زندگی است. در مورد راحت بودن خیلی مبالغه شده‌است.راحت بودن شاید باعث شود احساس گرمی و نرمی، خلسه و امنیت کنید؛ ولی به شما اجازه رشد نمی‌دهد. برای رشد به عنوان یک شخص باید کُنج راحتی‌تان را گسترش دهید. فقط موقعی می‌توانید واقعا مطمٌن باشید که در حال رشد هستید که هر وقت به خودتان نگاه کردید، ببینید بیرون از کُنج راحتی‌تان ایستاده‌اید. 
اولین بار که کار جدیدی را امتحان کردید، راحت بود یا سخت؟  معمولا سخت، ولی بعد از آن هر چه بیش تر انجامش دادید، راحت تر شد، شیوه معمول به همین صورت است. همه چیز اول، ناراحت کننده به نظر می‌رسد، ولی اگر ادامه دهید، عاقبت از منطقه ناراحتی عبور می‌کنید و به موفقیت می‌رسید. آن وقت یک کُنج راحتی جدیدی دارید که یزرگ‌تر از قبلی است و شما هم تبدیل به آدم "بزرگتری" شده‌اید
باز هم تکرار می‌کنم تنها زمانی که واقعا در حال رشد هستید، زمانی است که به ناراحتی و سختی افتاده‌اید.از حالا به بعد هر وقت حس کردید که به ناراحتی و سختی افتاده‌اید، به جای بازگشت به کُنج راحتی قبلی با غلبه بر نفس‌تان بگویید، "باید رشد کنم" و به حرکت رو به جلو ادامه دهید.
بر گرفته از کتاب "اسرار ذهن ثروتمند" اثر تی هارو اکر

۲۴ مهر۱۳۹۹