ما حداقل در چهار سطح مختلف زندگی می‌کنیم
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

یکی از مهمترین چیز‌هایی که باید بدانیم این است که ما فقط در یک سطح از وجود زندگی نمی‌کنیم. ما در آن واحد در حداقل چهار قلمرو مختلف زندگی می‌کنیم. این چهار ربع ( بخش) که در کنار هم یک واحد را تشکیل می‌دهند ، عبارت‌اند از : دنیای مادی، دنیای ذهنی‌دنیای احساسی و دنیای معنوی.

چیزی که اغلب مردم هیچ وقت متوجه نمی‌شوند این است که قلمرو فیزیکی صرفا "نسخه نهایی " از سه قلمرو دیگر است...

- تی‌ هارو اکر

۲۶ مهر۱۳۹۹